GasOil engeneering, a.s., Spišská Teplica

Architektúra , ktorá vychováva

Objekt je situovaný v prekrásnom prostredí Podtatranskej kotliny na pravom brehu rieky Poprad, medzi pohoriami Vysokých a Nízkych Tatier. Poloha pozemku na okraji obce Spišská Teplica, v tesnom susedstve mesta Poprad, sa v súčasnosti nachádza na rozhraní oboch expandujúcich aglomerácií, ktoré postupom času pravdepodobne splynú v jeden celok.

 
Spoločnosť GasOil, pre ktorú bola stavba navrhnutá, zamestnáva okolo 180 inžinierov-projektantov v oblasti stavebníctva, strojárstva a plynárenského priemyslu a je nepochybne vlajkovou loďou projekčných firiem presahujúcou hranice regiónu.
Táto spoločnosť sídlila donedávna v prenajatých priestoroch, a to dostatočne dlhú dobu na to, aby okúsila všetky výhody, ale hlavne nevýhody prežitej trojtraktovej dispozície štandardnej administratívnej budovy, kde je po oboch stranách stredovej chodby množstvo väčších aj menších kancelárií. Tieto nevyhovujúce priestory s vysokým nájmom viedli spoločnosť k rozhodnutiu postaviť vlastnú budovu podľa vlastných potrieb a predstáv. Starý spôsob dispozície štandardnej administratívnej budovy vnímal investor pre svoje potreby ako už dávno prežitý, nepraktický priestor, ktorý svojím dispozičným usporiadaním nedostatočne využíva podlahovú plochu podlažia. Postupným získavaním skúseností na zahraničných cestách nadobúdal stále konkrétnejšie predstavy o tom, ako by jeho spoločnosť mala prevádzkovo fungovať, aby následne túto predstavu odovzdal architektovi, ktorý ju pretransformoval do hmoty a priestoru.
 
Novostavba je trojpodlažná administratívna budova s garážovým státím v polozapustenom suteréne, ktorý vznikol prisypaním podlažia pôvodne postaveného na úrovni rastlého terénu. Vzniknutý násyp tu plní funkciu aj akejsi ochrany pred prípadným vybrežením blízkej rieky. Administratívne priestory sa nachádzajú na dvoch podlažiach nad garážami. Objekt je de facto dvojtrakt, orientovaný pozdĺžne v smere východ-západ.
 
Hlavný vnútorný priestor je dispozične rozdelený na dve základné časti. Tou primárnou je na severnej strane jeden ústredný veľkopriestor projekčnej kancelárie s výškou stropu cez dve podlažia. Druhou časťou sú všetky podružné a obslužné priestory na južnej – dvojpodlažnej – strane, ktorá tu plní aj funkciu zachytenia ostrého slnečného svetla.
 
V polozapustenom suteréne je garáž pre 45 prevažne firemných automobilov. V prvom nadzemnom podlaží sú vstupné priestory a veľkopriestorová kancelária rozdelená do niekoľkých sektorov podľa pracovných tímov (profesijne rovnako zameraných špecialistov), nad ktorými v medzipodlažných galériách sedia tímy iných profesií pracujúce pre všetky sektory pod nimi. Nad tým všetkým je už len podlažie na južnej strane, kde sa nachádza administratíva spoločnosti s riadiacimi pracovníkmi a samozrejme „kapitánsky mostík s kormidelníkom“ – majiteľom a riaditeľom celej spoločnosti v jednej osobe.
 
Priestor veľkoplošnej kancelárie je zaujímavo rozčlenený do výškovo odlišných otvorených úrovní – galérií a medzipodlaží. Je to vlastne jedna veľkopriestorová kancelária, ktorú rozdeľuje priznaná nosná oceľová konštrukcia so svojimi priehradovými nosníkmi. Po oboch stranách tohto priestoru v prízemí vedie v pozdĺžnom smere komunikačný koridor.
 
Ten na poschodí južného traktu vytvára galériu. Veľkopriestor zabezpečuje výhodn. svetelné podmienky prevažnej väčšine zamestnancov - predovšetkým projektantom sediacim za veľkými monitormi. Okrem rozptýlen.ho severného svetla je tu možné čerpať energiu pohľadom na panorámu Vysokých Tatier a okolitú prírodu.
 
Veľkopriestorová kancelária je tiež priečne delená kancelárskym zariadením na tímové sektory – úseky projektantov – tak, aby ich aj opticky oddelila, ale zároveň, aby mohli medzi sebou komunikovať a diskutovať napríklad nad rozmernými výkresmi. Tento veľkopriestor dopĺňajú ešte menšie aj väčšie zasadacie miestnosti situované v priestoroch nástupu do objektu, ktoré sú vybavené tou najmodernejšou audiovizuálnou technikou umožňujúcou medzinárodné online konferencie...
 
Tomáš Bujna
Arch 11/11

Komentáre

Petróleo, nesse caso, é sugado do petroleiro para as tubulações que levam óleo de Suez até Port Said, no Mediterrâneo. https://dwsilva.com

Pridaj komentár

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.