Rekreačné chaty Lode, Liptovská Mara

Výnimočná flotila

Rozvoj turistického ruchu na Liptove, podmienený predovšetkým prírodnými danosťami krajiny, priniesol so sebou v ostatných rokoch aj výrazné stavebné úsilie v oblasti ubytovacích kapacít. Ako huby po daždi vyrástli nielen hotely, ale najmä rôzne prázdninové mestečká a chatové komplexy, predovšetkým v okolí priehrady Liptovská Mara. Zásadne a na dlhú dobu ovplyvňujú a menia tvár krajiny. Lenže vkus investorov, bez uvedomenia si tohto faktu, často preferuje unifikované rozmnoženiny murovaných domčekov bez fantázie, alebo, a to zväčša, končí pri romantických napodobeninách drevených dedín a sedliackych dvorov. Očakávaná selankovitá atmosféra sa však stáva skôr gýčovitým kŕčom, ktorý zväčša nemá nič spoločné s tradičnou miestnou architektúrou.
 
V takejto konkurencii ešte výraznejšie vyniknú a prekvapia tri lode, stabilne kotviace v jednom zo zálivov vodnej nádrže. Nachádzajú sa na jej severnom brehu, neďaleko Liptovského Mikuláša, a sú len torzom z plánovanej osemčlennej flotily. Autorom, projektantom týchto netypických rekreačných chát je Peter Abonyi. Architekt, ktorý sa svojim realizáciám vo všeobecnosti snaží dať myšlienku, istú filozofiu, logickú opodstatnenosť ich bytia na konkrétnom mieste. Zasadiť ich do príbehu, ktorý sa nezačína len v okamihu vzniku objektu, ale ktorý sa začal oveľa skôr, je rámcovaný určitým miestom, jeho prírodnými kvalitami, históriou i tradíciou. Abonyiho objekt sa má stať súčasťou tohto príbehu.
 
Lode na Mare začali vznikať niekedy po roku 2000 a, žiaľ, ani ony sa nevyhli slovenskej realite. Postihol ich osud projektov s nedôsledným finančným plánom investora, ktorý zároveň podcenil dôležitosť existencie projektu pre realizáciu stavby. Oproti pôvodnému plánu odpredaja hotových objektov individuálnym záujemcom sa investor rozhodol predať nedokončené stavby a tak sa celý projekt rozdrobil na dokončovanie stavieb konkrétnymi vlastníkmi, čo prinieslo aj rôznu mieru zmien oproti návrhu architekta a rôznu mieru improvizácie nových drobných investorov. Aktuálne je tak v určenom priestore v bezprostrednom kontakte s vodnou hladinou z ôsmich lodí päť len v náznaku hrubej stavby s betónovými základmi, železobetónovými stenami rámcujúcimi budúce centrálne schodisko a prípadne s drevenou trámovou konštrukciou stropu prízemného podlažia. Tri lode stoja v rôznom štádiu dokončenia. Z nich pôvodný zámer architekta najviac rešpektuje najjužnejšie situovaná loď.
 
Objekt lode je štvorpodlažný, situovaný na brehu kopíruje k vode sa zvažujúci terén. Provou smeruje na juhozápad, k vode. Hlavnou stredovou osou lode je schodisko, vedie v priamke od vstupu na severovýchode až do „podpalubia“. Aj vnútorné členenie lode rešpektuje logiku priestoru klasického plavidla, rovnako ako použité materiály, medzi ktorými v exteriéri aj v interiéri dominuje drevo v prírodnej farbe a kovové prvky. Hlavná paluba (3. NP) slúži ako denná spoločenská časť lode. Približne 50 m2 zahŕňa kuchyňu, jedáleň i obývačku s krbom. Na tomto podlaží je situovaná aj kúpeľňa a toaleta. Celý interiér je vďaka veľkoryso preskleným obvodovým stenám v intenzívnom vizuálnom kontakte s okolitou prírodou a krajinou. Súčasťou jednotného priestoru hlavnej paluby je aj podkrovná galéria (4. NP), na ktorú sa vystupuje po drevenom schodisku. Z obývačky sa vychádza na prednú palubu s výhľadom na vodnú hladinu Liptovskej Mary, takže „cestovateľ“ má pocit, že sa skutočne plaví na vode, alebo na krytú zadnú palubu s výhľadom na horský masív Západných Tatier. Zadná paluba plní aj funkciu prístrešku pre autá parkujúce pod ňou. Cez zadnú palubu bol pôvodne plánovaný hlavný vstup do objektu, ktorý však bol oproti návrhu preložený o poschodie nižšie. V prospech pôvodného riešenia ale jednoznačne hovorí nielen kontakt s príjazdovou komunikáciou, ale najmä funkčná logika priestorov.
 
Betónovým schodiskom sa schádza do prvého podpalubia (2. NP) s kajutami pre cestujúcich. Na približne 50 m2 sú tu situované dve priestranné spálne s kúpeľňami a WC. Každá spálňa má aj svoj šatník umiestnený v prove lode. Schodisko ďalej pokračuje až do druhého podpalubia (1. NP).
Technická časť objektu poskytuje veľkorysý priestor takmer 50 m2 na umiestnenie výstroja a vybavenia (napr. aj menšej lode) nielen na vodné športy. Z tohto priestoru je priamo východ k vode, v budúcnosti priamo na visuté drevené mólo.
 
Chata-loď je dimenzovaná na komfortnú „plavbu“ 8 až 10 ľudí. Architekt vo svojom návrhu riešil aj všetky úžitkové priestory (kuchyňa, kúpeľne a pod.) v duchu lodnej estetiky. Keďže sa však nenašiel spôsob ako vyfinancovať realizačný projekt, skutočnosť sa od architektovej predstavy líši.
 
Aj napriek všetkým realizačným peripetiám, ústupkom a kompromisom sú „Abonyiho lode“ zjavením. Sú projektom, ktorý by si zaslúžil celkom inú pozornosť a rešpekt, než akej sa mu doposiaľ dostalo. Nielen zo strany minulého, či súčasných investorov, ale aj všetkých potenciálnych poskytovateľov ubytovania. Sú príkladom toho, že aj takto by mohla vyzerať prezieravá tvorby krajiny. Krajiny, ktorá im práve vďaka svojej atraktívnosti prináša zisky.
 
Zuzana Gažíková
Arch 12/09

Pridaj komentár

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.